Russia- Assistance מספקת לך את פתרונות המימון הטובים והבטוחים ביותר לעסק שלך ברוסיה, שירותים כגון:

שירותים כספיים

  • גיוס כספים
  • מימון הוצאות
  • שירותי אשראי עבור לקוחות
  • הבטחה בנקאית
  • מערכות BI לאיסוף כספים
  • מילוי בקשות לקבלת מענקים